tjänstebilsfakta Blogg

bilskatt


Skatter

Bilinnehavet genererar olika skatter. I det här kapitlet behandlar vi främst fordonsskatt,skatt på bilförmån och...

wltp


WLTP

Från och med 1 januari 2020 ska fordonsskatten baseras på bilens högsta blandade koldioxidvärde.I de...