Tjänstebilsfakta


Förmånsvärdet i Storbritannien

Att beräkningen av förmånsvärdet på företagsbilar skiljer sig åt mellan EU länderna är naturligt. I Storbritannien är det beroende av bilens pris, dess CO2 utsläpp och typ av drivmedel.


Rättelse

I senaste numret av Tjänstebilsfakta uppger vi felaktigt att Kommentus har avbrutit sin billeasingupphandling. Den upphandling som avses i artikeln handlar om leasing av lös egendom och har inte någonting med bilar att göra.
Den aktuella billeasingupphandlingen fortsätter som planerat.
Vi ber om ursäkt för att vi har publicerat denna felaktiga uppgift och för de eventuella missförstånd som detta kan ge upphov till.
Redaktionen Ynnor


Miljöbonus för lättrullade däck.

Lättrullade däck kan bidra till att sänka bränsleförbrukningen och därmed koldioxidutsläppen.
Michelins talesman Patrick Ozoux menar att de biltillverkare som väljer lättrullade däck borde få rabatt på sitt uppgivna CO2-utsläpp.


Nya biltullar i London.

Londons borgmästare Ken Livingstone har fått igenom ett förslag om att kraftigt höja biltullarna i stadskärnan.


Ändring av trängselskatterutiner

Regeringen vill att betalningsrutinerna för trängselskatten förbättras. Förslaget går ut på att bilister ska få ett inbetalningskort på sin trängselskatt hemskickat månadsvis.


Tveksamt CO2-förslag

Bilsweden är tveksam till EU-kommissionens förslag till reglering av nya bilars koldioxidutsläpp.


Svanenmärkt bilbränsle på gång.

Senare i år (2008) ska det gå att tanka miljömärkt bränsle i bilen enligt svenska dagbladets nätupplaga. Svanens regler för biodrivmedel håller på att bli klara.


BroBizzen görs gränslös

Användningsmöjligheterna för BroBizzen ökar- från den 1 mars blir det lättare att använda automatisk betalning med BroBizz på alla vägar och broar i Norge, Sverige och Danmark.
Tanken är ett flexibelt system som skall täcka hela Europa.