Tjänstebilsfakta


Stor majoritet för Förbifart Stockholm inom båda politiska blocken

Sedan regeringen sagt ja till att bygga Förbifart Stockholm har stödet bland stockholmarna stärkts ytterligare.
Det visar Demoskops septembermätning där 77 procent av Stockholmarna vill att den byggs medan endast 10 procent är emot.
Förra sommaren var 71 procent för och i början av 2009 var 75 procent för byggandet av Förbifarten.


Biogasanläggning i Katrineholm

För att nå målet att kommunens fordonsflotta i Katrineholm ska drivas med fordonsgas, startar kommunen en anläggning för uppgradering av biogas till fordonsgas. Satsningen kommer att täcka 165 bilars förbrukning.


Total cost of ownership

Är den billigaste bilen verkligen billigast?
Räkna själv ut totalkostnaden för bilen under hela innehavet.


Start-stopp på frammarsch

Sedan produktionsstarten 2007 fram till augusti 2009 har en miljon fordon utrustats med start-stopp-teknik från Bosch.
Enligt Bosch kommer hälften av alla nya fordon vara utrustade med start-stopp-teknik år 2012.