Tjänstebilsfakta


Framtid för elbilar

Företaget Electroengine AB i Sverige presenterar ett nytt system för eldrift av personbilar kallat ” True electric “.


Skrotningspremie USA.

Skrotningspremie kommer att införas i USA och gälla fram till 1 november.
Premien innebär att alla som skrotar en äldre bil och köper en ny bil får ett bidrag som är beroende på hur mycket bränslesnålare den nya bilen är i jämförelse med den gamla bilen.


Stora vinster vid skrotning

Konsultföretaget WSP har gjort beräkningar på uppdrag av BILsweden på vilka miljö och trafiksäkerhetseffekter som uppstår när äldre bilar byts mot nya.


Nytt betygssystem på NCAP

Kraven har höjts i Euro NCAP:s nya betygsystem, det nya är att fyra delmoment testas och blir till ett enda säkerhetsbetyg.


Skrotförslag från EU

EU-kommissionen har kommit med ett förslag för att förbättra miljön och få igång den europeiska bilförsäljningen.


LeasePlan – VW planerar övertag

“VW förhandlar om ett övertag av det Holländska leasingbolaget LeasePLan” rapporterar Tyska Braunschweiger Zeitung. Rapporten bekräftas av VW’s talesman Christina Ritz som säger –”Vi antar att övertaget är färdigt under början av 2010”.


Kan kaffesump vara den nya källan till biodieselbränsle?

Forskare i Nevada rapporterar att kaffesump kan vara en billig och miljövänlig källa till biodiesel för att driva bilar och lastbilar. Deras studie har publicerats på American Chemical Society’s (ACS) nyhetssida, “Journal of Agricultural and Food Chemistry”