Tjänstebilsfakta


Skatten sänks för förmåns- och personalbilar 2011

Nästa år blir det billigare att ha förmånsbil och personalbil. På torsdagen sänktes statslåneräntan, vilket i sin tur sänker alla bilars förmånsvärden – en välkommen nyhet för landets 220 000 förare av sådana bilar.


Chrysler blir Lancia nästa år

Nästa år försvinner det anrika namnet Chrysler i Sverige. Märket döps om till Lancia i de flesta europeiska länder. I samband med det introduceras även italienska Lancias mindre modeller på den svenska marknaden av generalagenten Fiat Group.


Isfri vindruta

Volkswagen utvecklar tillsammans med ett tyskt forskningsinstitut ett material som skyddar vindrutan mot kyla.


Trängselskatt drabbade bil efter kollision

En person har påförts trängselskatt för två skattepliktiga passager. Personen begärde omprövning och yrkade att beslutet skulle undanröjas med motiveringen att hans bil blev påkörd av en buss och att situationen tvingade honom att passera in och ut genom samma betalstation för att undvika en besvärlig trafiksituation.


Motion om översyn av Förmånsbeskattningen

Enligt senaste höstbudget har Regeringen som reformambition att förlänga den tidsbegränsade nedsättningen av förmånsvärde för de bilar som är utrustade med den ”senaste och bästa” tekniken för drift med elektricitet eller annan gas än gasol. Regeringen avser att återkomma under nästa år med ett detaljerat förslag om vilka bilar som omfattas av nedsättning av förmånsvärdet.