Tjänstebilsfakta


Volvo stryper gasen

Volvo begränsar topphastigheten i alla sina bilar till 180 kilometer i timmen från och med 2020. Åtgärden är en del...


Färre stulna personbilar

2018 minskade antalet efterlysta personbilar med fyra procent. Även andelen efterlysta bilar som inte återfunnits minskade. 2018 efterlystes 7 925...


Kyla hot mot nya dieselbilar

Additivet AdBlue fryser vid minus elva grader. Det ställer till problem för dieselbilister i norra Sverige, när kylan sätter in....