Nyheter från regeringen i milersättnings frågan.

Förslag till förändringar i ersättningar för körning i tjänsten samt arbetsresor har precis kommit i en Promemoria (22:228) från regeringen.

Avdraget för drivmedel vid tjänsteresor med förmånsbil justeras för att bättre spegla den faktiska kostnaden. Avdraget för alla drivmedel (bensin och diesel får samma) höjs till 12 kronor per mil detta gäller alla drivmedel med undantag av bilar som enbart drivs med elektricitet, där sänks i stället avdraget till 6 kronor per mil.

För körning med egen bil i tjänst höjs den skattefria ersättningen från 18,50 till 25 kr per mil.