Nybilsmarknaden det kommande året

Sverige är det första landet som inför beskattning där WLTP-utsläppen får effekt fullt ut. Att knyta fordonsskatten till bilens WLTP-utsläpp innebär i praktiken att de allra flesta nya fossilt drivna bilar får kraftigt höjd fordonsskatt efter årsskiftet. Ju törstigare bil, desto högre blir skatten. Det betyder i sin tur att det blir rusning efter de törstiga bilarna, samtidigt som leverantörerna vill bli av med dem innan årsskiftet.
Fram till årsskiftet lär efterfrågan på törstiga fossilbilar överträffa tillgången och man kan se ett scenario där överväldigade bilhandlarna tar emot nya beställningar, med halvkvävda löften om ”leverans innan årsskiftet”. Vad händer när bilen sedan kommer från fabrik en bit in i Q1: är det bilhandlaren som då bjuder på den högre skatten?
Och det är efter årsskiftet som alla de laddbilar som beställts de senaste månaderna kommer att börja levereras i stor mängd. Men med högre skatt på fossilbilar kommer efterfrågan på laddbilar att öka ytterligare, med ännu längre leveranstider som följd.

En kategori fordon som det i förlängningen kan bli brist på är små, snåla bilar. Helt enkelt för att tillverkarna inte prioriterar dem. Att sätta in dyr ny teknik, för att sänka koldioxidutsläppen, höjer priset för mycket för att det ska vara konkurrenskraftigt. Här finns en risk att den europeiska bilindustrin lämnar fältet fritt för exempelvis kinesiska biltillverkare, som börjar sälja småbilar för att sedan etablera sig på elbilsmarknaden.
Bilars tyngd är en faktor när tillverkarna ska redovisa koldioxidutsläppen till EU. Ju tyngre bilar, desto större koldioxidutsläpp tillåts. Då blir småbilarna mest en börda, medan tunga bilar paradoxalt blir en tillgång för biltillverkarna. Enligt uppgift ska 100 kilos högre vikt ge tillverkaren möjlighet att släppa ut tre gram koldioxid extra.
Det är inte länge sedan bilens vikt var ett kriterium när man beräknade om en bilmodell skulle klassas som miljöbil. Då raljerades det en del om ”att lägga blytyngder i bagageutrymmet” för att uppnå miljöklassning. Kanske är det vad biltillverkarna skissar på nu – allt för nå EU:s utsläppsmål.

Efter en lång och ihållande högkonjunktur är tecknen nu tydliga att vi oundvikligen är på väg in i en internationell lågkonjunktur. Det är ingen tvekan att det kommer dämpa nybilsförsäljningen. Så brukar det vara när konjunkturen svänger.
Däremot vet vi inte hur en krympande ekonomi påverkar omställningen till elektrifieringen och fossilfrihet. Att ändra sitt beteende är att ge sig ut på osäker mark, och i sämre tider är det lättare att hålla sig till gamla invanda mönster. Behålla bilarna längre, byta en gammal fossilbil mot en ny, avvakta i väntan på att konjunkturen ska vända.
Då kan man vara beredd att betala lite mer för den trygghet som ingen förändring ger. Och då står biltillverkarna där med sina elbilar och laddhybrider. Men det är en risk man måste vara beredda att ta, för att våga sikta mot framtiden.

Texten är en förkortad version av en artikel i senaste numret av Dagens Tjänstebil. Läs hela artikeln här