Nya verktyg ökar intresset på tjänstebilsmarknaden

Personalbil och splitkort är ett par exempel på hur arbetsgivarna blir alltmer aktiva i arbetet med förmånsbilarna.
- Trots låga förmånsvärden är det sådana kreativa lösningar som ligger bakom att vagnparksägarna idag kan erbjuda 30 procent fler anställda förmånsbil än för tio år sedan, säger tjänstebilsexperten Ronny Svensson.

Antalet anställda med förmånsbil slog rekord förra året med 287 373 stycken. Det är 32 procent fler än 2007.
- Att det är billigt med förmånsbil är naturligtvis viktigt men en minst lika viktig orsak till denna explosion är att arbetsgivarna har helt andra verktyg för att styra sin policy än för tio år sedan, konstaterar Ronny Svensson, VD på Ynnor AB, som har gjort en kartläggning av tjänstebilsmarknaden som i dagarna publiceras i Tjänstebilsguiden 2018.
Bonus malus-skatten i kombination med att räntan inte kan bli lägre och knappast bilpriserna heller, gör att förmånsbilen förmodligen aldrig kommer bli lika billig som den varit de senaste åren. Ändå tror Ronny Svensson att antalet förmånsbilar kommer fortsätta öka.
- Med personalbilen har leverantörerna hittat ett fungerande erbjudande, där den anställde avstår en del av lönen i form av ett löneavdrag som täcker hela eller delar av arbetsgivarens bilkostnader, säger Ronny Svensson.
Enligt Tjänstebilsguiden 2018 har andelen tjänstebilsförare med löneavdrag ökat från 16 procent 2007 till nästan 21 procent 2017.
- Det beror på personalbilsupplägget, konstaterar Ronny Svensson, och jag ser ingen anledning varför arbetsgivarna plötsligt skulle tycka det är en dålig idé att erbjuda de anställda ett tryggt bilinnehav där förmånsvärdet kan minskas med hela löneavdragets storlek. Därför kommer erbjudandet om personalbil finnas kvar i de flesta bilpolicys även när bilinnehavet blir lite dyrare.
För tio år sedan omfattades nästan 80 procent av förmånsbilisterna av någon av skattesystemets två lösningar för drivmedelshantering. Nästan hälften av förarna hade så kallad drivmedelsförmån, där arbetsgivaren betalar drivmedlet och den anställde beskattas för de privata resorna, medan drygt 30 procent själva betalade drivmedlet för förmånsbilen och sedan fick ersättning för tjänstekörningen.
- Nu, tio år senare, har bara 35 procent drivmedelsförmån och andelen med drivmedelsersättning är nere på drygt 25 procent. Det beror på att arbetsgivarna kör med splitkort, konstaterar Ronny Svensson.
Med splitkort fördelar och debiterar ett hanteringsbolaget den anställde och arbetsgivaren för drivmedelskostnaden för privat- respektive tjänstekörningen. På så sätt uppstår varken en drivmedelsförmån eller drivmedelsersättning. Det blir billigare samtidigt som hanteringen är enklare.
- Även det här är ett verktyg som knappt fanns för tio år sedan, där arbetsgivaren kan erbjuda de anställda ett enklare bilinnehav.
- Det senaste verktyget är GPS-baserad körjournal för att hålla reda på förmån av trängselskatt. Med fortsatt produktutveckling av kreativa leverantörer kommer erbjudandet om förmånsbil att vara fortsatt attraktivt även när höjda skatter gör själva bilförmånen lite dyrare än vad den är idag, förutspår Ronny Svensson.

Läs Tjänstebilsguiden 2018

Skriv ut

FavoriteLoadingLägg till som favoritFacebooklinkedin

Du kanske också gillar...

Kommentera