Nya regler för B-körkort och gröna godstransporter

Det har länge varit känt att det blir svårt för många företag att gå över till Elbilar eller i vissa fall även gasbilar på grund av att de väger mer än konventionella bilar, särskilt svårt har det varit att hålla sig under 3,5 ton om bilen har en inredning eller andra påbyggnader. Med nuvarande regler är maxvikten man får köra med ett B-körkort 3,5 ton och det skulle innebära att företagen måste vidare utbilda sina anställda till att ta ett lastbilskort (C-körkort).

Det har varit på gång med en liknande lagstiftning inom EU, svenska regeringen har bedömt att det kommer ta flera år innan en regel är på plats, därför har man nu lagt fram en förändring av förordningen.

För att göra det smidigare för företagen höjs därför maxvikten till 4,25 ton på alla B-körkort enligt den nya förändringen av gällande förordning som träder i kraft redan 1 juli i år.

För att du skall få köra det tyngre fordonet gäller dock att du måste haft B-körkort i minst 2 år och att du dessutom söker dispens för att köra lättlastbil som är tyngre på grund av alternativa bränslen.

När man ändå var inne och petade i förordningarna så har regeringen också beslutat om en förordningsändring från 1 juli 2024 som gör det möjligt att genomföra godstransporter med fordon som uteslutande drivs med el, naturgas eller flytande gas och som väger upp till 7,5 ton inom en radie av 100 km från platsen där fordonet är stationerat, utan att omfattas av reglerna om kör- och vilotider samt färdskrivare. Syftet med detta är införa ytterligare lättnader för gröna godstransporter.