Nya personbilar släpper ut mindre CO2

Siffror som Transportstyrelsen har redovisat till EU-kommissionen visar att koldioxidutsläppen från den genomsnittliga nya personbilen fortsätter minska. Under 2023 släppte genomsnittsbilen ut 61 gram/km vid blandad körning. Det är en minskning med över 8 procent jämfört med motsvarande siffror för året innan.

Under 2023 registrerades 290 000 typgodkända personbilar i landet. Det är den ökning jämfört med året innan men en förhållandevis låg siffra jämfört med genomsnittet de senaste 10 åren. De genomsnittliga koldioxidutsläppen från den nya personbilsflottan fortsatte minska och uppgick till cirka 61 gram/km vid blandad körning jämfört med cirka 67 gram/km året innan.

Genomsnittliga koldioxidutsläpp nyregistrerade personbilar 2022-2023*

Registrerade personbilar 2022Genomsnittligt koldioxidutsläpp 2022Registrerade personbilar 2023Genomsnittligt koldioxidutsläpp 2023
Bensindrivna personbilar85 035137,43 gram/km89 525135,87 gram/km
Dieseldrivna personbilar28 345161,70 gram/km19 812163,61 gram/km
Gasdrivna personbilar1 862108,51 gram/km2 094109,56 gram/km
Etanoldrivna personbilar1 334125,47 gram/km2 646127,80 gram/km
Eldrivna personbilar97 7290,00 gram/km113 5710,00 gram/km
Laddhybrider personbil (diesel/el)2 42335,42 gram/km1 88723,28 gram/km
Laddhybrider personbil (bensin/el)62 30429,97 gram/km60 82628,13 gram/km
Vätgasdrivna personbilar40,00 gram/km40,00 gram/km
Summa279 03666,63 gram/km290 36561,05 gram/km

*Statistiken omfattar endast "vanliga" personbilar. Husbilar, rallybilar, ambulanser, polisbilar och andra bilar för särskilda ändamål är inte medtagna.

– Under de senaste fyra åren har utsläppen från den genomsnittliga nya personbilen nära nog halverats. Avgörande för den utvecklingen är den stora ökningen av elbilar. Under 2020 registrerades 27 000 elbilar i landet. Motsvarande siffra för 2023 är 113 000 bilar vilket motsvarar en ökning med över 300 procent, säger Anna Berggrund, direktör vid Fordonsinformation på Transportstyrelsen.

Genomsnittligt koldioxidutsläpp nyregistrerade personbilar

2020202120222023
111,67 gram/km88,32 gram/km66,63 gram/km61,06 gram/km