Nya grepp för att minska trafikdöden

Antalet omkomna i trafiken ökade med nästan 30 procent under perioden maj till juli jämfört med snittet de senaste fem åren. Nu ska Transportstyrelsen se om vägarnas utformning hjälper trafikanter att hålla hastigheten.
- Givetvis har förarna också ett ansvar att följa hastighetsgränserna, men de måste upplevas som "normala" i relation till vägens utformning, säger Ingrid Cherfils på Transportstyrelsen.

Transportstyrelsen ser fortkörning som en bidragande orsak till att den positiva nedgången i antal vägtrafikolyckor har planat ut.
- Den största ökningen är bland bilister och motorcyklister där antalet omkomna har ökat med 40 procent. Singelolyckor är den vanligaste olyckstypen för de två grupperna men vi ser att mötesolyckor bland bilister har fördubblats jämfört med samma period 2017, säger Khabat Amin, statistiker på Väg och järnväg på Transportstyrelsen.
Transportstyrelsen ska nu granska hur trafikanterna följer hastighetsbegränsningen på vissa sträckor i landet för att se i vilken omfattning vägarnas utformning hjälper trafikanterna att hålla den hastighet som är bestämd.
- Planering, utformning av vägar och eventuell reglering behöver bättre än i dag ses som en helhet för att ge trafikanten rätt förutsättningar att göra rätt och därmed öka takten mot att uppnå noll dödade och allvarligt skadade, säger Ingrid Cherfils, avdelningsdirektör på Transportstyrelsen.
I Transportstyrelsens uppdrag ingår tillsyn av de stora europavägarna som ingår i det svenska transeuropeiska nätverket för transporter, TEN-T. Det är på dessa vägar som Transportstyrelsen ska granska hur trafikanterna följer hastighetsreglerna.
- Vi kommer att inrikta oss både mot förarna och väghållarna. Bland annat ökar vi antalet varningar till förare som bryter mot uppsatta regler, vi ser över förarutbildningen tillsammans med Trafikverket och vi ska föreskriva om riktlinjer för hastighet, enligt Ingrid Cherfils.

Skriv ut

FavoriteLoadingLägg till som favoritFacebooklinkedin

Du kanske också gillar...

Kommentera