Nya beslut om stöd från Klimatklivet

Naturvårdsverket har i maj beslutat om stöd på 650 miljoner kronor från Klimatklivet till åtgärder som ökar möjligheterna till en fossilfri fordonsflotta. Bland annat går pengarna till laddning av elbilar och tankställen för förnybara drivmedel, men störst stöd går till energikonvertering.

Hittills har Klimatklivet stöttat satsningar som är värda totalt 7,2 miljarder kronor, av vilka 3,2 miljarder, motsvarande 44 procent, är stöd. Den största delen av investeringskostnaden för de olika åtgärderna står de sökande företagen och organisationerna för.
Pengar från Klimatklivet ges först och främst till de åtgärder som ger störst varaktig minskning av växthusgasutsläpp per investerad krona. Fram till nu har Klimatklivet beviljat stöd till 1 900 olika åtgärder. Av dem avser drygt 1 200 ansökningar laddstationer med totalt 17 000 laddningspunkter.
Trots att nästan två tredjedelar av de beviljade stöden avser laddinfrastruktur, så har bara en bråkdel av stödpengarna gått till sådana åtgärder. De 287 miljoner kronor som beslutats som stöd till laddstationer utgör mindre än nio procent av den totala stödsumman.
Som en jämförelse har 76 ansökningar för biogasanläggningar fått stöd på sammanlagt 335 miljoner kr, en summa som är mer än 15 procent större än laddstödet. Dessutom har 53 ansökningar avseende tankstationer för HVO100 fått 22 miljoner kr och 12 ansökningar för tankning av etanolbränslet ED95 har fått sammanlagt nio miljoner kr.
Den absolut största delen av det beviljade stödet, 1,25 miljarder kr, har gått till projekt för främst energikonvertering och men också energieffektivisering.
Tillsammans förväntas de åtgärder som hittills fått stöd av Klimatklivet bidra med en årlig koldioxidminskning på 880 000 ton, under de i snitt 16 år som åtgärderna förväntas vara i funktion.
Nästa ansökningsomgång av Klimatklivet öppnar den 27 augusti.

Läs mer och anmäl dig till Ynnors heldagsseminarium Klimatsmart vagnpark i Stockholm 29 maj

Skriv ut

FavoriteLoadingLägg till som favoritFacebooklinkedin

Du kanske också gillar...

Kommentera