Ny taxikategori utan taxameter

Regeringen vill ta bort dagens möjlighet till dispens från kravet på taxameter och istället införa en ny taxikategori. Syftet är att öppna upp för alternativa taxilösningar, samtidigt som möjligheten att kontrollera taxinäringen blir bättre.

Det är i en lagrådsremiss som infrastrukturminister Tomas Eneroth föreslår att en ny taxikategori införs. Det ska öppna för nya tekniska lösningar och affärsmodeller utan att försämra möjligheterna till skattekontroll eller skydd för konsumenter och arbetstagare.
-Taxitrafik är en viktig del av det svenska transportsystemet. Vi kan se att nya tekniska lösningar och affärsmodeller har dykt upp inom taxinäringen. Det är då viktigt att vi har tydliga regler som säkerställer en sund konkurrens samt trygghet för kunden och arbetstagaren, samtidigt som vi bejakar den tekniska utvecklingen, säger Tomas Eneroth.
Regeringens förslag innebär att innehavare av taxitrafiktillstånd får välja mellan att ansluta fordon till en av två olika taxikategorier. Det nuvarande systemet, med krav på taxameter och redovisningscentral, kommer att finnas kvar, men dagens möjlighet till dispens från kravet på taxameter tas bort.
Den nya kategorin av taxitrafik ska vara befriad från krav på taxameter och ska bara få utföra köruppdrag som är förbeställda till ett fast pris. Fordonet ska vara anslutet till en tillståndspliktig beställningscentral för taxitrafik och vara försett med en särskild utrustning för taxifordon. Kunden ska alltid beställa via beställningscentralen, som också ska samla in, lagra och på begäran lämna uppgifter till Skatteverket för skattekontroll.
För chauffören och taxiföretaget gäller samma krav på taxiförarlegitimation och taxitrafiktillstånd i båda kategorier.
Enligt regeringen ger detta Skatteverket bättre möjligheter att kontrollera alla taxiföretag, vilket i sin tur skapar förutsättningar för en sund konkurrens inom yrkestrafiken.
Regeringens förslag omfattar ändringar i fyra olika lagar. De ska vara genomförda till den 1 januari 2021.

Skriv ut

FavoriteLoadingLägg till som favoritFacebooklinkedin

Du kanske också gillar...

Kommentera