Ny miljözon i Stockholm from december 2024

Från och med den 31 december 2024 träder en ny miljözon klass 3 i kraft i Stockholms innerstad. Denna åtgärd innebär att inga fordon som använder bensin eller diesel som bränsle får köra på gatorna inom det avgränsade området, som sträcker sig mellan Kungsgatan, Birger Jarlsgatan, Hamngatan och Sveavägen.

Detta initiativ markerar för första gången införandet av en miljözon klass 3 i Sverige och omfattar tjugo kvarter i stadskärnan. Syftet med denna åtgärd är att förbättra luftkvaliteten och minska ljudnivån för dem som bor och arbetar inom detta område.

Trafikborgarrådet Lars Strömgren (MP) kommenterar beslutet och framhåller att målet är att skapa en mer hälsosam och tystare miljö för de som vistas i Stockholms innerstad. Denna åtgärd representerar ett viktigt steg mot att främja hållbar stadsutveckling och minska miljöpåverkan från fordonstrafik i centrala områden.

Miljözonen kommer sedan att utökas i en andra etapp. Beslut om utvidgningens omfattning och utformning kommer att tas under det första halvåret 2025. Denna utvidgning är en del av den övergripande strategin för att ytterligare förbättra luftkvaliteten och miljöförhållandena inom det aktuella området.