Nu kan företag söka stöd för sina egna laddstolpar

Nu har Naturvårdsverket öppnat upp den enklare ansökningsprocessen för stöd till laddpunkter som bland annat företag själva ska använda.

Det nya stödet gäller installation av laddpunkter som den sökande i första hand ska använda själv. Dessa har tidigare legat under Klimatklivet men har nu lyfts ut, så att det går att söka när som helst i en förenklad ansökningsprocess. Till skillnad från Klimatklivet går det också att lämna in ansökan efter att installationen utförts. Dock tidigast 15 juli 2019.
Att ansöka om stöd för så kallade icke-publika laddare görs på Naturvårdsverkets hemsida. På grund av pågående utveckling av IT-systemet kan Naturvårdsverket dock fatta beslut om stöd först senare under hösten.
Stödet för icke-publika laddpunkter är högst 15 000 kronor per stolpe och ska täcka halva kostnaden för installation och själva laddaren. Resten betalas av den sökande. Förutom företag kan även organisationer, kommuner, stiftelser, samfälligheter och föreningar söka stödet.
För publika laddningsstationer ska stöd sökas precis som tidigare via Klimatklivet, där en ansökningsomgång är öppen nu och fram till 23 oktober. För privatpersoner finns ett ladda hemma-stöd.
Även bostadsrättsföreningar och samfälligheter kan söka stöd för icke-publik laddning på Naturvårdsverkets hemsida.

Kontakta Ynnor för hjälp med att söka stöd för icke-publika laddare och från Klimatklivet