Nu kan bilförmånen för 2023 räknas ut.

I och med dagens besked från Riksgälden att den ränta som sätts sista fredagen i november kommer vara 1,94% kan vi med hjälp av det Prisbasbelopp som regeringen fastställde redan i somras till 52 500 kr för 2023 räkna ut bilförmånen för nästa år.

Förmånsvärdet blir högre då både ränta och basbeloppet höjts, ränta har höjts från 0,5% (golvnivån) till 1,94% och basbeloppet höjts med 4 200 kr.

Det kommer slå lite olika för de el och laddhybrider vi gjorde en test beräkning på höjs förmånsvärdet med ca 7,3- 7,5% och för den dieselbilen vi räknade på höjs förmånsvärdet med 12,4%. Att diesel bilen höjs mer beror på att räntehöjningen slår mer mot de bilar som inte kan tillgodoräkna sig de sänkningar av förmånsgrundande pris som el och laddhybrider kan.