Nu har Bonus blanketterna börjat skickas ut.

Nu har Transportstyrelsen börjat skicka ut den blankett som skall användas för att ansöka om bonus för den inköpta eller leasade miljöbilen.

Framtill den 31 maj 2024 har man möjlighet att söka, men rådet är att söka så fort man får blanketten eftersom de utbetalningar som sker under 2024 kommer från den budget som regeringen släpper i september 2023 och vem vet hur prioriteringarna ser ut då.

Av blanketten framgår att man intygar på heder och samvete att man är berättigad till bonus utbetalning och att alla krav måste styrkas med kopior på avtal så man ser att bilen köpts eller beställts i rätt tid.

I princip finns det 3 alternativ att kryssa i:

  • Jag köpte bilen senast 8 november 2022 utan föregående beställning.

Ange köpedatum och bifoga kopia på köpeavtal.

  • Jag beställde bilen senast den 8 november 2022.

Ange beställningsdatum och bifoga kopia på beställningsunderlag och köpeavtal.

  • Jag vill styrka att jag köpt eller beställt bilen senast den 8 november 2022 på annat sätt genom att skicka in andra typer av underlag.

Har du leasat bilen så kommer denna blankett gå till leasingbolaget, men det är ett gott råd att ändå ha alla underlag framme för att hjälpa leasingbolaget att snabbt få in ansökan.