Nu blir det lite moms på elbilar i Norge.

I takt med att elbilarna i det närmaste tagit över hela nybilsförsäljningen i Norge, så börjar regeringen i Norge att ta bort subventionerna. 80 procent av nybilsförsäljningen utgöres av så kallade nollutsläppsbilar.

Första steget är att börja införa moms på elbilar. Dock vill regeringen i Norge fortsatt att elbilar skall vara gynnade ekonomiskt. Därför behöver bilkunder bara betala moms på den del av bilens pris som överstiger 500 000 norska kronor.Det vill säga köper man en elbil för 600 000 norska kronor behöver man betala moms på de överskjutande 100 000 kronorna.