Nu är direktiven klara för hur Transportstyrelsen skall hantera Bonusen i Bonus Malus.

Regeringen beslutade på regeringssammanträdet den 26 januari om 2 saker dels att upphäva förordningen (SFS 2017:1334) om Klimatbonusbilar from 1 april 2024 (SFS 2023:26), dels en förändring av den gällande förordningen fram till den upphör helt (SFS 2023:25).

Det som gäller är:

Bilar som beställts efter den 8 november 2022 får ingen bonus även om de varit berättigade enligt gällande regler.

Bilar som beställts senast den 8 november men inte ställts på direkt. Måste då göra en skriftlig anmälan för att få bonusen. På en blankett som Transportstyrelsen tar fram.

  1. Sökandes namn,
  2. Sökandes personnummer eller organisationsnummer
  3. Bilens regnummer
  4. Dokumentation som visar
    1. Att bilen förvärvats eller beställts senast den 8 nov 2022
    1. Bilens fabrikat, modell, färg eller andra motsvarande uppgifter som gör att bilen kan identifieras.

Om bilen förvärvats utan föregående beställning ska dokumentationen bestå av ett avtal om köp som undertecknats av köparen och säljaren.

Om bilen beställts före förvärv skall dokumentationen bestå av en bekräftad beställning och ett avtal om köp som undertecknats av både köpare och säljare.

Om en beställning som gjorts senast den 8 november har ändrats så ska dokumentationen också omfatta en uppdaterad beställning.

Uppgifterna i ansökan skall lämnas på Heder och Samvete och vara inlämnad till Transportstyrelsen senast 31 maj 2024.

För bilar som ställts på (registrerats hos Transportstyrelsen senast den 8 november behöver inte göra en speciell ansökan utan bonusen kommer betalas ut efter tidigare rutiner.

Du kan även se på vårt senaste webbinarie där vi gick igenom de nya reglerna.