Nu är det klart hur taket på 700 000 kr för miljöbilar skall hanteras.

Enligt uppgift från Transportstyrelsen är det nu klart hur man skall hantera nivåerna för bonus utbetalningen. Det är Transportstyrelsen som enligt den justerade förordningen från (2017:1334), ändringen finns i (2022:802), skall ansvara för regelverket kring utbetalning.

Grunden för att bestämma bilens listpris kommer vara Skatteverkets Nybilsprislista. Det innebär att alla bilar som har ett pris under 700 000 kr i den listan och i övrigt uppfyller kraven för att få miljöbonus kommer vara berättigad till bonus.

En bil som har ett pris på bilhandlare offerten på 750 000 kr inklusive all extra utrustning kommer ändå få bonus om bilen har ett pris under 700 000 kr utan extra utrustning hos Skatteverket.