Neste ökar produktionen av HVO

Finska Neste har beslutat att öka företagets produktionskapacitet för förnybara produkter som biodrivmedlet HVO med en ny fabrik i Singapore.

Neste, som ägs till 45 procent av den finska staten, är världens största HVO-tillverkare. Till grund för beslutet att öka produktionen i Singapore ligger en växande internationell efterfrågan på förnybart, inte minst i Sverige, där reduktionsplikten tvingar oljebolagen att blanda in en viss mängd biodrivmedel i de fossila drivmedlen.
Nestes produktion kommer delvis från rester från palmoljeindustrin, så kallad PFAD, Palm Fatty Acid Distillate. PFAD är den dominerande råvaran till biodiesel i Sverige. Gröna Bilister uppskattar att 15-20 procent av all PFAD som tillverkas i världen tankas i svenska fordon som biodiesel.
En råvara ska få kallas restprodukt bara om dess ekonomiska värde är lågt i förhållande till den primära produkt som tillverkas. Ökad efterfrågan har gjort att priset på PFAD vid årsskiftet hade stigit till hela 97 procent av priset på palmolja. På grund av dess stora värde kommer PFAD från den 1 juli 2019 inte längre att anses vara en restprodukt och blir därmed inte längre skattebefriat.
För att HVO gjord av PFAD i fortsättningen ska beviljas den skattelättnad som ges till hållbara biodrivmedel, måste PFAD:n vara spårbar och uppfylla de hållbarhetskriterier för markskydd som ställs på andra råvaror till biodrivmedel. Innan dess blir sådan HVO alldeles för dyr för att kunna säljas.
Nestes målsättning är att starta den nya produktionsanläggningen i Singapore under första halvåret 2022.

Skriv ut

FavoriteLoadingLägg till som favoritFacebooklinkedin

Du kanske också gillar...

Kommentera