Nedräkning till Bilar i Jobbet

Om en vecka, den 25 september, är det dags för Ynnors heldagskonferens Bilar i Jobbet, med fokus på bilen som arbetsplats. Ett tema är den nya WLTP-baserade fordonsskatten, som införs vid årsskiftet. Något som också bekräftas i regeringens budget, som presenterats idag.

WLTP ersätter den tidigare mätmetoden NEDC för nya fordon, som blir skattepliktiga från den 1 januari 2020. Personbilar, men också lätta lastbilar omfattas, och det är för den senare kategorin som vi kommer att se de största effekterna.
Generellt leder den nya mätmetoden till högre uppmätta utsläppsvärden. I budgeten konstaterar finansminister Magdalena Andersson att ”effekten på beskattningen av WLTP är betydligt större än vad som antogs när bonus–malus-systemet föreslogs”.
Trots det ändras inte nivåerna för malus, straffskatten, för de WLTP-baserade fordonen. Det som kommer att gälla från årsskiftet är det som redan finns inskrivet i Fordonsskattelagen:

”Om det för fordon finns uppgift om fordonets utsläpp av koldioxid vid viktad/blandad körning, ska den uppgiften användas. Om det finns flera sådana uppgifter ska det högsta värdet av dessa beaktas vid bestämmande av fordonsskatt.”

Däremot vill regeringen att utsläppsgränsen för vad som utgör en klimatbonusbil höjs från maximalt 60 till 70 gram. I praktiken omfattar detta laddhybrider, något som vi skriver om i senaste numret av Tjänstebilsfakta.
En nyinsatt programpunkt är att Ynnors VD Ronny Svensson, huvudtalare på Bilar i Jobbet, redogör för den WLTP-baserade skattens effekter på förmånsbeskattade personbilar och lätta lastbilar.
Ett tema på Bilar i Jobbet är just WLTP och dess bonus malus-effekter. Bland annat kommer Ulf Svensson, teknisk expert på Bil Sweden, att prata om hur man ska beräkna utsläpp och skatter för lätta lastbilar, vad som gäller för påbyggnader och vilka effekterna blir.
Enligt det så kallade januariavtalet mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna ska bonus malus-systemet förstärkas och förenklas. Av budgeten framgår att regeringen avser att bredda den nuvarande definitionen av klimatbonusbil till att även omfatta enskilt godkända gas- och elbilar. Dessutom ska exporten av klimatbonusbilar motverkas.
En av kritikerna av bonus malus-systemet är Ulf Perbo från Transportföretagen, som anser att bonus malus inte ska beräknas på samma sätt för lätta lastbilar som för personbilar. Han anser istället att hänsyn ska tas till bland annat transportnyttan och det faktum att det inte finns så många bonusklassade lätta lastbilar att välja mellan.
Rickard Nordin, riksdagsledamot för Centerpartiet, redogör på Bilar i Jobbet för budgetförhandlingarna med regeringen och ska dessutom debattera bonus malus-systemet med Ulf Perbo.
Yngve Gripple, juridisk expert på Skatteverket, pratar bland annat om jämkning av bilförmån för lätt lastbil och vad som gäller när man har arbetsstället i bostaden eller bara utgår från bostaden.
Johan Seuffert, fleet manager Stockholms stad, pratar bland annat om sina erfarenheter av bonus malus-systemet, exempelvis avseende ombyggda lätta lastbilar.

Läs hela programmet här

Bokade utställare på Bilar i Jobbet är Fiat, Loyds, Telliq och Upplands Motor.

Läs mer och anmäl dig till Bilar i Jobbet