Nästa år införs hårdare avgaskrav

Idag ska alla nya bilar uppfylla avgasnormen Euro 6d-Temp. Från och med 1 januari 2020 ska alla nya bilmodeller som lanseras klara den tuffare avgasnormen Euro 6d, eller Euro 6d standard. Ett år senare, 1 januari 2021, måste alla bilar som nyregistreras uppfylla Euro 6d.
De test som mäter bilars drivmedelsförbrukning och koldioxidutsläpp, tidigare NEDC och nu WLTP, görs på en rullande landsväg i ett uppvärmt labb. Däremot mäts avgasutsläppen under verklig körning. Det är det så kallade RDE-testet, som står för Real Drive Emissions.
Utsläppsgränsen för kväveoxid, NOx, för att bli godkänd är 60 mg per km för bensinbilar och 80 gram per km för dieselbilar. Till det kommer dock en omräkningsfaktor, som idag är 2,1. Det betyder att med Euro 6d-Temp får en bensinbil släppa ut 126 mg NOx per km och en dieselbil 168 mg per km.
Med Euro 6d skärps omräkningsfaktorn till 1,43 så att bensinbilen får släppa ut 85,8 mg NOx per km och dieselbilen 114,4.
För partikelutsläpp finns en motsvarande omräkningsfaktor, som är 1,5.

Källa: Automotorsport.se