Mobility Swedens prognos för bilförsäljningen 2024

Mobility Swedens prognos för bilförsäljningen i Sverige 2024 är att 240 000 personbilar nyregistreras. Så låga siffror har vi inte sett sedan finanskrisen 2008-2009, jämfört med försäljningen 2023 är det en minskning med ca 17%. De senaste tio åren har i snitt 326 000 nya bilar registrerats per år.

Prognosen bygger på den historiskt låga orderingången som började redan under 2023 men slår till med full kraft i år.

Mobility Swedens bedömer även att elektrifieringen kommer att stanna upp under året och att andelen elbilar minskar och landar på 35 procent, vilket är ett trendbrott. Detta baseras på en mycket svag efterfrågan bland privatkunder och andelen elbilar i den totala orderboken.

Lätta lastbilar har en prognos på 45 000 nyregistreringar, vilket är en svag ökning på ca tre procent jämfört med 2023. Andelen elektriska lätta lastbilar förväntas fortsätta i en positiv riktning och nå en andel på 30 procent, givet att det nya beslutade styrmedlet kommer på plats.