Minskade tankvolymer första halvåret

Första halvåret 2017 minskade försäljningen av drivmedel med 2,6 procent jämfört med samma period föregående år. Bensin- och etanolförsäljningen minskade med ca 6 procent medan diesel var i stort sett i nivå med föregående år.

Försäljningen av diesel under första halvåret sjönk obetydligt jämfört med föregående år och uppgick till ca 2 837 200 kubikmeter. Det var en nedgång på ca 0,4 procent eller ca 11 200 kubikmeter. Bensinförsäljningen för första halvåret uppgick till ca 1 532 300 m3, en minskning med ca 105 300 kubikmeter eller ca 6 procent.
Biodrivmedlen etanol och biobaserad bensin samt rapsmetylester och HVO ingår i respektive drivmedel bensin och diesel. För 2016 uppgick den totala användningen av biodrivmedel till ca 19 procent beräknat på energiinnehåll.
- Användningen av drivmedel minskar något under första halvåret bland annat som en konsekvens av övergång till energieffektivare fordon. Att dieselanvändningen inte ökar sätter möjligen fokus på den ekonomiska utvecklingen som brukar spegla dieselanvändning i tunga transporter. Positivt är att användningen av biodrivmedel totalt fortsätter uppåt under 2017 vilket bidrar till minskad klimatpåverkan, kommenterar Ulf Svahn, VD på SPBI.
Försäljningen av E85 fortsatte nedåt och uppgick till ca 18 200 kubikmeter under första halvåret, vilket är en nedgång på ca 1 100 kubikmeter eller ca 6 procent. Allt enligt preliminära siffror från SPBI, jämfört med samma period föregående år.

Skriv ut

FavoriteLoadingLägg till som favorit

Du kanske också gillar...

Kommentera