Mindre än var tredje ny bil dieseldriven 2021

Nybilsförsäljningen ökar med åtta procent till 2021. Medan andelen nya bensinbilar ökar med fem procent så tappar dieselbilarna hela 20 procent av nybilsmarknaden. Laddbilarnas andel år 2021 är femton procent. Det förutspår Trafikanalys i en ny prognos.

I sin långtidsprognos tror Trafikanalys att antalet nyregistrerade bilar kommer att fortsätta öka, för att 2021 uppgå till knappt 425 000. Det ger drygt åtta procent fler nya bilar än rekordåret 2017. Nyregistreringen omfattar både fordon köpta i Sverige och direktimport.
Prognosen är baserad på hur BNP-utveckling, sysselsättningsgrad och befolkningsökning har påverkat nyregistreringen av personbilar mellan 1978 och 2017, samt på prognoser från Konjunkturinstitutet och SCB.
Trafikanalys förutspår att efterfrågan på nya dieselbilar kommer att fortsätta minska så att de utgör endast 29 procent av nybilsmarknaden 2021, jämfört med 49 procent förra året. Vinnare är istället bensinbilar med en marknadsandel som ska öka från 40 till 45 procent, enligt Trafikanalys, medan laddhybrider ökar från 4 till 11 procent, elhybrider upp från 5 till 9 procent och elbilar ökar från 1 till 4 procent.
Trafikanalys laddbilsprognos är betydligt mer pessimistisk än branschorganisationen Bil Swedens. Medan Trafikanalys förutspår en marknadsandel för elbilar och laddhybrider på totalt 15 procent 2021 (11+4), så räknar Bil Sweden med att den nivån nås redan någon gång nästa år och att 25 procent av alla nya bilar kommer att vara laddbara år 2021.
Under de fyra första månaderna 2018 utgjorde elbilar 1,3 procent av de totala nyregistreringarna, enligt Bil Sweden, och laddhybrider 5,2 procent.
Trafikanalys tror inte att gasbilens upphöjelse till klimatbonusbil från den 1 juli kommer att öka nybilsköparnas intresse utan att gasbilen ligger kvar med en marknadsandel på ca en procent. En procent är också gasbilarnas andel av nybilsregistreringarna hittills i år. Trafikanalys konstaterar att i år blir det sista som det säljs några nya etanolbilar.
Det är på regeringens uppdrag som Trafikanalys gör årliga korttidsprognoser för vägfordonsflottans utveckling.

Skriv ut

FavoriteLoadingLägg till som favoritFacebooklinkedin

Du kanske också gillar...

Kommentera