Miljösatsningar i Regeringens budget för 2024

Först kan vi konstatera att regeringen avsätter 1,3 miljarder för att täcka miljöbonusen för de bilar vars bonus beräknas betala ut under 2024. Vidare tänker man sig införa ett tillfälligt marknadsstöd för 2024 fram till åtminstone 2026 för elektrifiering av lätta lastbilar. Stöd skal vara 450 miljoner kronor för 2024. 550 miljoner för 2025 och 660 miljoner för 2026. Med ett överslag på hur många lätta lastbilar som säljs i Sverige skulle det kunna innebära upp till 30 000 kr i bidrag. Detaljer för alla förslagen återkommer vi till när budgeten publiceras.