Miljöministern ser fördelar med dieselbilen

Regeringen kommer inte att agera mot de fuskande dieselbiltillverkarna så som den tyska regeringen gjort. Det säger miljöminister Karolina Skog (MP) i en intervju med Tjänstebilsfakta, där hon också avslöjar att hon kan se fördelar med dieselbilar.
- Dieselbilen kan vara bra, men den är inte lämplig att ha i städer.

Enligt Karolina Skog kommer den svenska regeringen inte att agera mot de biltillverkare som nu upptäckts fuska med kväveoxidutsläppen.
- Det är de nationella myndigheterna som ser till att EU-regelverket följs. Man har upptäckt fel hos tyska biltillverkare och jag räknar med att tyska myndigheter agerar resolut så att det blir åtgärdat. En del av de här bilarna finns i Sverige, men det är de tyska myndigheterna som styr över de tyska tillverkarna och som har godkänt de tyska bilar som rullar i Sverige. Det är våra myndigheter som kontrollerar svensktillverkade bilar, men vi ser inte några tecken på motsvarande problem i Sverige.
Karolina Skog är kritisk till den politik som har lett till de senaste årens ökade försäljning av dieselbilar.
- De senaste årens dieselboom är ett globalt misstag, där man har satsat på en visserligen effektiv motor men till priset av luftkvaliteten i städer i hela världen. Det är olika nationella subventioner som har lett fram till den globala dieselboomen, eftersom man fört en klimatpolitik som varit skild från miljöpolitiken. Baksidorna med detta var inte okända och vi var många som protesterade mot den utvecklingen, säger hon och ger ett exempel från Malmö, där hon innan förra årets utnämning till miljöminister var kommunalråd med ansvar för såväl framtidens trafik som stadsbyggnad och service.
- I Malmö förbättrade vi luftkvaliteten med dyra lokalt finansierade åtgärder, men effekterna av det åts upp av den förra regeringens subventioner av dieselbilar. Den ena handen visste inte vad andra handen gjorde, effekten var förödande, konstaterar hon.
Denna skillnad mellan lokalt fokus på miljön och nationellt fokus på klimatet vill Karolina Skog överbrygga. Trots att det finns en motsättning mellan bilens utsläpp av klimatgasen koldioxid och den smutsiga kväveoxiden, så är hon övertygad om att det finns åtgärder som är positiva för både miljön och klimatet, trots att de tyska biltillverkarna inte lyckats så bra.
- Det är inget bra betyg för tyska ingenjörer att de bara kunnat lösa ett av två problem, konstaterar Karolina Skog, som inte ser utskrotning av gamla och smutsiga bilar som en lösning.
- Politiken har hittills varit inriktad på nybilsförsäljningen medan det saknats verktyg för de bilar som redan rullar på våra vägar. Istället för att skatta och skrota bort äldre bilar, så vill vi begränsa så att de inte körs där de gör mest miljöskada, i städerna.
Karolina Skog förespråkar därför en transportpolitik som mer än idag skiljer på stadstrafiken och den på landsbygden.
- Det är ingen självklarhet att man ska köra en SUV i stan. Vi är inte nöjda med att människor blir sjuka på grund av dieseln när de går på stadens gator. En fördel med diesel är att den har en effektiv motor, men den ska köras i landsbygden och på motorväg, medan den är dålig i stadstrafik. Det är därför vi vill ge kommuner möjlighet att införa miljözoner. Det finns en miljönytta i att befintliga bilar används istället för att bara skrota ut dem, men de ska inte köras inne i städerna.
Även om hon ser fördelar med dem, så vill Karolina Skog inte uppmuntra till att det säljs fler nya dieselbilar.
- När vi nu ersätter supermiljöbilspremien med bonus malus, så resulterar det bland annat i att dieselbilarna inte subventioneras. Inte alla men många dieselbilar får en malus, straffskatt. Det leder även till förändringar på förmånsbilarna vilket i sin tur kommer att påverka företagens köpbeteenden på den viktiga marknaden för förmånsbilar.
Även om regeringens beslut att införa bonus malus-skatten snart följdes av Volvos beslut att elektrifiera sin nybilstillverkning, så ser Karolina Skog inte något direkt samband.
- Men Volvo fattar att vi menar allvar och de måste hänga med.

Skriv ut

FavoriteLoadingLägg till som favorit

Du kanske också gillar...

Kommentera