Miljöklassad taxi kör längst

Nästan varannan taxibil är miljöbilsklassad och var tredje kan köras med annat än fossilt drivmedel. En taxi körs också mer än fem gånger så långt som den genomsnittliga personbilen.

Taxibranschen har en hög andel miljöfordon, 46 procent, och andelen fordon med alternativa drivmedel är 36 procent. Man kan jämföra med personbilsflottan totalt, där andelen miljöfordon är 4,0 procent och andelen med alternativa drivmedel 7,3 procent. Att andelen miljöfordon är högre än andelen med alternativa bränslen i taxiflottan kan förklaras av att det finns ett stort antal dieseldrivna taxibilar som är miljöklassade.
De drygt 17 000 taxifordonen som var i trafik 2016 körde 118 miljoner mil. Av dessa 118 miljoner mil kördes 48 procent, eller 57 miljoner mil, med miljöfordon. Den genomsnittliga körsträckan per taxifordon var 6 569 mil, att jämföra med genomsnittet för samtliga personbilar som var 1 224 mil.
Landets taxifordon kör alltså i genomsnitt 5,4 gånger längre per år än den genomsnittliga personbilen. Den genomsnittliga körsträckan per fordon är i regel nio procent längre med miljötaxi än med taxi i stort.

Källa: Vad vet vi om taxi? (Trafikanalys)

Skriv ut

FavoriteLoadingLägg till som favoritFacebooklinkedin

Du kanske också gillar...

Kommentera