Milersättningsupproret

Milersättningsfrågan är nu på regeringens och riksdagens bord, som Finansministerns lovade i ett tal i riksdagen, att återkomma skyndsamt med ett förslag till höjning efter milersättningsupprorets påtryckningar. Förslag är 25 kr vid körning med egen bil i tjänst och 12,50 för förmånsbil i tjänst. Milersättningsupproret började med att jag skrev ett öppet brev i januari 2022 till samtliga riksdagspartiers ekonomiska talespersoner efter att ha blivit riktigt irriterad över att politikerna inte tar hänsyn till de förare som kör i tjänst, eller de företag som behöver transportera varor och sina anställda i sin verksamhet.

Milersättning i tjänst styrs av Inkomstslagens 12 kapitel och 5 §, vilket bl.a. nu avgångne Skatteutskottets ordförande inte var upplyst om (det är han nu). Vid förändring av lag måste riksdagen fatta ett beslut som måste upp i riksdagen för beslut. Detta ligger på riksdagens bord och remissvaret skall vara inne den 22 augusti. Jag kommer att skriva ett remissvar på den remiss som ligger till förslag, och grunden är att höjningen är på tok för låg.

Milersättningsupproret har inga ekonomiska stöd utan allt arbete och inköp av bakgrundsfakta mm bekostas av mig.

Jag skulle uppskatta om det fanns givmildhet för att vara med att ekonomiskt stödja milersättningsupproret så att Du får en rättvis ersättning när du kör i tjänst, både som tjänstebilsförare och du med egen bil i tjänst.

Swisha till 0708-354878 och skriv ”milersättning”.

Tack!