Milersättningsfrågan är nu på finansministerns bord

Jag skrev ett öppet brev till samtliga riksdagspartiers ekonomiska talespersoner efter att har blivit riktigt irriterad över att politikerna inte tar hänsyn till de förare som kör i tjänst eller de företag som behöver transportera varor och sina anställda i sin verksamhet.

Milersättning i tjänst styrs av Inkomstslagens 12 kapitel och 5 § Vilket bla Skatteutskottets ordförande inte var upplyst om ( Det är han nu) vid förändring av lag måste riksdagen fatta ett beslut och måste upp i riksdagen för beslut.

Nuläget är; Milersättningsfrågan är nu på Finansministerns bord och lovade i ett tal riksdagen att återkomma skyndsamt ett förslag till höjning. Jag fortsätter kommunicera med politiker som har inflytande och har nu också fått draghjälp av Motormännen som också kräver förändring. Kraven är som tidigare Länk till kraven