Milersättning för körda mil under 2022

Från och med 1 januari 2023 började de nya reglerna för ersättning för bla. körning med egen bil i tjänst att gälla.

I lönen som betalas ut i slutet av januari brukar ersättningen för den körning som skedde i december betalas ut. Eftersom det är kontantprincipen som gäller vid utbetalning av ersättningar och lön så kan man ersätta med 25 kr per tjänstemil med privat bil mot tidigare 18,50 kr även om körningen skedde under 2022 eftersom utbetalningen görs under beskattningsåret 2023.

Så här är det lite ”Haren och Sköldpaddan” den som fyllt i sina reseräkningar ordentligt under året vinner inte så mycket medan latmasken som tog tag i sitt liv under julhelgen och gjorde sina reseräkningar i en klump kommer kunna få 25 kr skattefritt i januari lönen för all körning som han inte redovisat under 2022.

Detsamma gäller för förare av förmånsbil som ersätts enligt huvudregeln, decembers mil ersätts enligt 2023 års regler om de betalas ut under 2023.

Däremot kan de som brukar dra av kostnaden för sin tjänstekörning i deklarationen inte tillgodoräkna sig 25 kr skattefritt utan här är det 18,50 som gäller eftersom det avser beskattningsår 2022.