Leasingbolagen sätter sina kunder i momsklistret

Om leasingavtalen inte är skrivna på rätt sätt riskerar kunderna att inte få lyfta momsen på sina leasingbilar. Det skriver Tholin & Larsson i en kommentar till ett ställningstagande från Skatteverket.

- Här måste kunden se över befintliga leasingavtal och vara observant vid tecknandet av nya kontrakt, säger tjänstebilsexperten Ronny Svensson, annars riskerar man att inte få dra momsen, det kan bli dyrt.
Det är i ett uppdaterat ställningstagande om mervärdesskatt vid omsättning och leverans av vara, som Skatteverket kommer fram till att finansiella leasingavtal i vissa situationer är köp, beroende på hur villkoren i avtalen utformats.
Enligt Skatteverket är ett finansiellt leasingavtal momsmässigt att jämställa med en försäljning när det antingen framgår av leasingavtalet att äganderätten övergår till leasingtagaren vid utgången av avtalstiden, genom att köparen är tvungen att antingen köpa varan eller anvisa en annan köpare; eller att utköpspriset redan vid undertecknandet av leasingavtalet är så pass lågt att det enda ekonomiskt rationella alternativet för leasetagaren är att överta varan.
I sin kommentar, Leasingbolagen sätter sina kunder i momsklistret, skriver Tholin & Larssons momsexpert Pelle Gustavsson att det för många leasingbolag nu är hög tid att se över och justera sina avtalsvillkor för att undvika riskerna.
- Det här gäller från och med nu, så kunderna måste vara proaktiva och direkt se över sina avtal och omförhandla dem med leasingbolaget, om man upptäcker några konstigheter, säger Ronny Svensson, VD på Ynnor AB.
- Regelverket gäller både stora och små finansbolag, som i och för sig inte har kunnat förutse att Skatteverket ska göra dessa förändringar, men nu är det hög tid att man anpassar sig.

Skriv ut

FavoriteLoadingLägg till som favoritFacebooklinkedin

Du kanske också gillar...

Kommentera