Lagändring gör det möjligt att ladda bilen från lyktstolpen.

Lagändringen går ut på att laddnät får byggas och användas utan så kallad nätkoncession, om syftet är att i huvudsak tillgodose elbehovet hos fordon.

Detta gör det möjligt för kommuner att sätta upp laddboxar på lyktstolparna.

Askersunds kommun presenterade planerna redan 2014 och har sedan 2017 genomfört ett test tillsammans med Vattenfall, Binar Elektronik och Sustainable Innovation. Energimyndigheten har varit med och finansierat testet. Testet fick ett undantag från lagen och gick ut på att montera upp ett antal laddboxar direkt på lyktstolparna – något som föll väl ut. Det berättar projektledaren Jan Sandqvist för tidningen Ny Teknik. Nu har laddboxarna varit igång i närmare fem år, och de fungerar lika bra som vilka andra laddpunkter som helst, säger Jan Sandqvist, som till vardags arbetar för Vattenfall.

Askersunds lyktstolpar har enfasladdare på 3,7 kW, vilket är en förhållandevis låg effekt jämfört med dagens snabbladdare. Men i gynnsamma situationer går det att använda alla tre faser och därmed få en effekt på 11 kW.

– Men detta är inte tänkt att ersätta övrig laddinfrastruktur, utan är ett komplement. Därför är det ofta bättre med tre laddplatser med 3,7 kW än en med 11 kW.

– Man måste förstås hitta lämpliga platser för att bilar ska kunna parkera nära lyktstolparna, men det är också viktigt att sätta upp laddboxarna där det ur elnätsperspektiv finns tillräcklig kapacitet. Man ska till exempel inte sätta upp en box längst bort i slingan, utan den bör sitta så nära elcentralen som möjligt, säger han. En förutsättning är att belysningsnätet måste vara spänningssatt dygnet runt.

– I vanliga fall är nätet spänningslöst på dagen, men det funkar ju inte här och för det så behöver man en annan typ av styrsystem som gör att det går att styra varje stolpe. En bonus med ett sådant styrsystem är att det även ger bättre koll på alla enskilda lyktstolpar, exempelvis om de blir påkörda, säger Jan Sandqvist.