Laddstolpar i Sverige: Brist trots kraftig ökning

Antalet laddstolpar i Sverige har ökat kraftigt under 2023, men det saknas fortfarande 26 000 laddstolpar för att nå en acceptabel nivå, enligt en undersökning från Riksförbundet M Sverige som under 6 år följt utvecklingen i Sverige.

Endast tre län har tillräckligt med laddstolpar: Gotland, Jämtland och Blekinge. Utbyggnadstakten har varit bäst i Blekinge (145%), Gotland (136%) och Halland (112%).

Störst brist på laddstolpar finns i storstadslänen: Stockholm, Skåne och Västra Götaland. Lägst antal laddstolpar i förhållande till elbilar finns i Stockholm, Uppsala och Södermanlands län. Totalt finns det ca 32 600 publika laddstolpar  samtidigt som det finns det någonstans mellan 250 000-300 000 tusen rena elbilar ute på Sveriges vägar. EU normen ligger på 1 publik laddpunkt på var 10:nde elbil, så sett över hela vårt avlånga land så är det inte så tokigt.  

Kommunerna har en avgörande roll i att förbättra laddinfrastrukturen, bland annat genom att:

  • Planera för fler laddstolpar i nya bostadsområden.
  • Se till att det finns laddstolpar i anslutning till kollektivtrafiken.
  • Erbjuda ekonomiska incitament till fastighetsägare som installerar laddstolpar.