Laddinfrastrukturen bäst i Jämtland

I Jämtland finns snabbladdning i alla kommuner. Där finns många fler laddpunkter per capita och per laddbart fordon än i alla andra län. Allra flest laddpunkter per capita finns i kommuner med besöksnäring, med Strömstad i topp.

Gröna Mobilister är i färd med att analysera laddinfrastrukturen ur ett lokalt och regionalt perspektiv med hjälp av data från Power Circles statistiktjänst ELIS.

Flest laddpunkter per 1 000 invånare (4,5) finns i Jämtland. Jämtland leder överlägset bland länen även när det gäller antal laddpunkter per laddbart fordon (0,19).

Allra flest laddpunkter per 1 000 invånare (7,1) finns i landsbygdskommuner med besöksnäring. Strömstad ligger i topp, följt av Malung-Sälen och Åre. Hoppet är långt ned till gruppen storstadskommuner (2,6), som ligger på andra plats.

– Det är slående att Jämtland har kommit mycket längre än andra län i utbyggnaden av laddinfrastrukturen, säger Per Östborn, projektledare på Gröna Mobilister. Det beror till viss del på att turistorter som Åre ligger i länet. Men utvecklingen beror också på framsynthet.

Satsningar på laddinfrastruktur kom i gång tidigt i denna region, bland annat inom ramen för projektet Green Highway, som motsvarar Europaväg E14 från Trondheim via Östersund till Sundsvall.

Det är uppenbart att laddstationerna i landsbygdskommuner med besöksnäring har tillresande turister som målgrupp. I andra landsbygdskommuner ligger laddstationerna fortfarande glest.

Victor Bärring är projektledare på Gröna Mobilister. Han vill höja ett varningens finger för landsbygden generellt.

– Vi kan se en trend där antalet bensinstationer minskar runt om i Sverige. Marknadslogiken brukar innebära att det är stationerna med lägst kundunderlag som drabbas. Att även sakna laddstation kan skapa ordentlig stress för den som inte har möjlighet till hemmaladdning.