Laddhybriden försvann inte, utan snarare tvärtom

Vi på Ynnor har länge trott att Laddhybriden var och är en övergångs teknik i väntan på att räckvidden skall gå upp och priserna skall gå ner på elbilarna. Innan pandemin var ändå den allmänna meningen att 2024-2025 skulle elbilar kosta lika mycket som en motsvarande fossilbil och ha en räckvidd som motsvarar en tank diesel per laddning. Visst räckvidden finns nästan men då pratar vi om bilar som kostar uppåt en miljon och däröver.

När sedan länderna i Europa och så även Sverige tog bort subventionerna på elbilar och många började lobba mot elbilar (främst i USA) så hamnade marknaden för rena elbilar i en kris med dalande försäljningssiffor åtminstone hos privatpersoner.

Det är i ljuset av detta som laddhybriden hämtat sig på marknaden, om än kanske kortsiktigt för EU tycker inte att ladd hybriderna skall ha den miljöfördel den har idag, och kommer ändra hur utsläppen beräknas från ladd hybriderna och detta kommer medföra skattekonsekvenser i många länder.

Men hur har själva drivlinan utvecklats hos laddhybriden? 

Laddhybriden kan idag köras betydligt längre på el än då den kom på marknaden, lite syniskt kan man säga att om biltillverkarna gett bilarna längre el körning från början så hade det kanske inte varit så bråttom att ställa om till rena elbilar, utan detta hade kunnat ske mer i harmoni med samhällets förmåga att bygga ut ladd infrastrukturen.

På marknaden idag finns det lite olika synsätt på hur man skall konstruera laddhybriden. Antingen så kör man på batteri och sedan kopplas förbränningsmotorn in när batteriet är på väg att bli tomt eller så kör man hela tiden på el men att bilens förbränningsmotor ser till att bilens batteri har så mycket ström att man alltid driver bilen framåt med elmotor.

Ynnor fick förmånen att provköra Mazdas MX-30 laddhybrid som just är ett exempel på en bil som är en laddhybrid med en wankelmotor som driver en generator som i sin tur laddar batteriet, så att drivningen av bilen sker med elmotorn. Detta var ur kör hänseende en bra lösning eftersom man har elmotorns kvicka acceleration samtidigt som slipper fundera på om man behöver sätta av tid för laddning på en ladd plats längs vägen.

Så slutsatsen är nog att laddhybriden kommer vara ett bra miljöalternativ några år till om man ser till att ladda batteriet så mycket man kan för då kommer 80-90 % av all körning ske med el och man får en bil för 100-150 000 kr lägre inköpspris som kör på el.