Laddboxarna Easee Home och Easee Charge har fått försäljningsförbud

Elsäkerhetsverket har nu fattat beslut i ett ärende som ingår i ett projekt där ladd boxar till elbilar har granskats. Totalt har sex av de vanligaste modellerna på marknaden granskats vilket har lett till ett beslut om försäljningsförbud.

Laddboxen som fått försäljningsförbud är Easee Home men modellen Easee Charge omfattas av samma dokumentation, vilket innebär att även denna modell får försäljningsförbud. Det finns cirka 100 000 installerade ladd boxar av de här modellerna i Sverige.

Anledningen till försäljningsförbuden är att det inte finns en jordfelsbrytarlösning och ett DC-skydd som uppfyller kraven i de standarder som utrustningen är deklarerad för.

- Tillverkaren har använt en elektronisk lösning av jordfelsbrytare istället för en elektromekanisk. Det finns en risk att jordfelsbrytaren inte alltid löser ut när och som den ska, säger Joel Lee Antman, inspektör vid Elsäkerhetsverket.

En ladd station ska även ha ett DC-skydd som säkerställer att jordfelsbrytaren fungerar som den ska. DC är en förkortning som står för likström.

Tillverkaren ska återta ladd boxarna som fått försäljningsförbud från sina återförsäljare. Beslutet innebär också att tillverkaren är skyldig att åtgärda brister på redan installerade ladd boxar. Vilken typ av åtgärder som kommer att tas är upp till tillverkaren att kommunicera ut och verkställa.

Nu är det upp till tillverkaren att återkoppla till sina kunder om ett åtgärdsförslag. Elsäkerhetsverket kan inte uttala sig om vidare rekommendation i ärendet utan det är tillverkarens ansvar att åtgärda bristerna.

- Vi förstår att det finns en oro i den här frågan, men tillverkare som får den här typen av negativa besked brukar i regel vara snabba med att tillmötesgå de krav som ställs, säger Joel Lee Antman.

När en produkt får ett försäljningsförbud är det tillverkaren eller återförsäljaren som ska kontaktas för vidare frågor.

Kan man fortsätta att använda laddboxen tills tillverkaren åtgärdat produkten?

- I värsta fall kan produkten, i samband med andra fel i anläggningen, orsaka brand eller strömgenomgång. Elsäkerhetsverket har inga anmälningar om incidenter för laddarna i fråga.

De elinstallatörer som installerat de här ladd boxarna, har de brutit mot lagen?

-Nej de brister som produkterna har syns inte på utsidan