Laddbox tillverkaren Easee har lite tid kvar.

Den 14 mars skall Easee ha åtgärdat de laddboxar som levererats i Sverige, det rör sig om ca 100 000. Det som gjorde att Elsäkerhetsverket säljstoppade laddboxarna var att den elektroniska jordfelsbrytaren som sitter monterad i boxen inte överensstämmer med den standard som företaget angav när boxarna introducerades i Sverige.

Elsäkerhets har nu fått en uppdaterad plan, som granskas.

Planen innehåller ny dokumentation och rapporter som skall visa att den elektroniska jordfelsbrytaren uppfyller standardens krav.

Parterna skulle först på företagets begäran mötas i förvaltningsrätten i Karlstad i januari 2024 men detta har på företagets begäran flyttats till slutet av april.

Vad händer om boxarna inte är åtgärdade den 14 mars? 

Om den lösning som presenteras inte visar att säkerhetsbristerna är åtgärdade kan det komma att utdömas vite eller föreläggande om andra åtgärder. Det som är viktigt i sammanhanget är att om bara Easee kan visa en dokumentation som övertygar elsäkerhetsverket att produkten är säker och att standarden följs behöver det inte ske något fysiskt åtgärdande i kundernas boxar. Att parterna träffas först i slutet av april påverkar inte Elsäkerhetsverkets tidigare beslut om datum när det skall vara åtgärdat.