Laddade elbilen – huset brann ner

Huvudsäkringen löste ut och hela huset förstördes i en brand. Orsaken var laddning av elbilen i husets carport. Enligt Elsäkerhetsverket är ett vanligt misstag att man använder elprodukter utomhus som är avsedda för inomhusmiljö.

Familjen brukade koppla in laddkabeln, som levererats med elbilen, i ett vanligt eluttag, så kallat schuko. Huvudsäkringen brukade lösa ut om bilen laddades samtidigt som tvättmaskinen användes. Familjen trodde sig ha löst problemet genom att ladda bilen nattetid med hjälp av en timer som stoppades i Schukouttaget.
Branden startade i carporten, när elbilen stod inkopplad för laddning, och spred sig till villan. Enligt brandutredarens rapport, som citeras i en artikel i tidningen Elinstallatören, orsakades branden antingen av vägguttaget eller av timern där laddaren var ansluten.
I februari i år skrev Tjänstebilsfakta om att försäkringsbolagen noterat enbart ett fåtal bränder i samband med hemmaladdning. Därefter har Elsäkerhetsverket fått kännedom om flera bränder som startat i samband med elbilsladdning. Ett vanligt misstag är att man använder timers och andra elprodukter utomhus fast de enbart är avsedda för inomhusmiljö.
Elsäkerhetsverket avråder från regelbunden laddning i vanliga vägg- och motorvärmaruttag. Man anser att schukoladdning bara ska användas som en tillfällig lösning, och enbart om strömmen ställs ner till 8-10 Ampere och laddningen sker under uppsikt. Annars kan laddning leda till överhettning och brand. Något som alltså hände i det aktuella fallet.
Vanligt schukouttag får användas även vid nyinstallation av laddpunkt, men det rekommenderas inte av Elsäkerhetsverket, som istället rekommenderar en laddbox med Typ 2-don som klarar hög belastning under lång tid.

Skriv ut

FavoriteLoadingLägg till som favoritFacebooklinkedin

Du kanske också gillar...

Kommentera