Läcka bakom norsk vätgasexplosion

Explosionen på en vätgasstation i Norge berodde på att en av tankarna läckte vätgas, som ska ha antänts på något sätt och exploderat. Det har en haveriutredning kommit fram till.

Det var i början av juni som en vätgasmack i Norge drabbades av en explosionsartad brand. Två personen skadades lindrigt när krockkuddarna i deras bilar löstes ut av smällen. Räddningstjänsten upprättade ett säkerhetsavstånd på som mest 500 meter och vägar i närheten stängdes av.
Branden släcktes bland annat med hjälp av en särskild släckningsrobot, som kan blåsa bort brandrök och spola stora mängder vatten, vattenånga eller skum.
Gastankarna vid den norska tankstationen är placerade avskilt från den plats där kunderna fyller på gas och är omgärdad av en mur som ska stå emot tryckvågor och brand. Vätgas är betydligt lättare än luft och stiger därför rakt upp vid läckage. Det är fortfarande oklart hur den läckande gasen antänts.
Efter den explosionsartade branden stängde vätgasföretaget Nel ner sina vätgasmackar, bland annat fyra i Tyskland. Uno-X stängde sina två vätgasstationer i Norge. I Sverige finns en handfull vätgasmackar, som inte påverkades.
Tidigare i juni inträffade en liknande olycka i Santa Clara, Kalifornien, när en vätgastank som fylldes på började läcka och exploderade. Inga människor skadades.