Vem ska betala bränslet?

En minst lika central fråga i policyarbetet som att bestämma vart pengarna ska tas och skickas, är att bestämma vem som ska betala vad. Enligt huvudregeln i förmånsbilsbeskattningen ska föraren betala bränslet och ersättas av företaget för tjänstekörningen med en schablon. En komplementregel innebär att företaget kan betala bränslet och föraren skattar för förmånen av fritt bränsle för privatkörningen med 120 procent av bränslets marknadsvärde.

Tillbaka