Växthuseffekten

Vid all förbränning av fossila bränslen, som bensin, diesel och naturgas, bildas stora mängder koldioxid (CO2). Denna gas är inte giftig, men globalt är koldioxiden den huvudsakliga orsaken till växthuseffekten. Jordens atmosfär fungerar som ett växthus och gör att värmen hålls kvar. Denna naturliga växthuseffekt är nödvändig för att jorden ska vara beboelig. Men när mer koldioxid som varit bunden i jordskorpan släpps ut i atmosfären blir växthuseffekten starkare, mer värme stängs inne och jordens medeltemperatur stiger. Att koldioxidhalten i atmosfären ökar och att detta kan leda till förändringar i jordens klimat och medeltemperatur är forskarvärlden idag enig om. Däremot råder det viss oenighet om hur fort temperaturen kommer att stiga och vilka konsekvenser det kommer att bli. Den globala uppvärmningen befaras orsaka kraftiga klimatrubbningar, torka, oväder, översvämningar och andra naturkatastrofer över hela jordklotet inom en snar framtid. Både klimatforskarna och världens politiker är eniga om att utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser bör begränsas. Vid ett flertal globala miljökonferenser har världens länder enats om att koldioxidutsläppen bör begränsas. Vid förbränning av en liter bensin bildas 2,3 kilo koldioxid, och vid förbränning av en liter diesel bildas 2,6 kilo koldioxid. Detta innebär att en normal tjänstebil, som väger 1500 kilo och drar en liter bensin per mil, under sin livslängd släpper ut cirka 69 000 kilo koldioxid, vilket motsvarar 46 gånger bilens vikt. Eftersom koldioxid är den naturliga slutprodukten när fossila bränslen förbrukas går koldioxidutsläppen inte att rena bort. Det enda som hjälper är att minska mängden bränsle som förbrukas. Men genom att företaget minskar bilparkens bränsleförbrukning, minskas alltså både bilarnas bidrag till växthuseffekten och företagets kostnader.

Tillbaka