Vätgas

Vätgas är en explosiv gas, som vid förbränning bryts ned till enbart vattenånga. Vätgasbilen anses av många vara den allra bästa lösningen ur miljösynpunkt, men att framställa bränslet kräver stora mängder energi. Dessutom medför vätgasdriften flera andra svårlösliga problem, till exempel risken för explosioner och det faktum att gasen måste kylas ned mycket kraftigt för att kunna hanteras. Flera stora biltillverkare experimenterar med vätgasbilar, men de kommersiellt gångbara modellerna dröjer.

Tillbaka