Val av dyrare bil

Val av bil som inte återfinns i företagets erbjudande om modeller kan medföra att föraren belastas med ett löneavdrag som täcker företagets merkostnad för bilvalet. Hänsyn bör tas till att kostnaden för att köra bilen inte går att räkna ut förrän bilen är återlämnad - om möjligt bör ett garanterat restvärde framförhandlas. Annars kan både företag och förare drabbas av en obehaglig överraskning. Detta kan man alltså gardera sig mot med en rätt utformad policy.

Tillbaka