Vagnskadegaranti

Tidigare ingick en treårig vagnskadegaranti alltid vid nybilsköp. Ett sätt att sänka priserna på en allt hårdare marknad blev att inte inkludera garantin i priset utan låta kunden själv ordna detta via försäkringsbolaget. De senaste åren har generalagenternas garantiåtaganden snarare ökat igen. En nackdel med vagnskadegarantin är att bilägaren måste gå till en märkesverkstad för att åtgärda fel. Vid en försäkring är valfriheten att välja verkstad större, med möjlighet till kortare väntetid.

Tillbaka