Utskott

En av riksdagens viktigaste uppgifter är att fatta beslut. För att besluten ska vara noggrant förberedda finns flera olika utskott som presenterar förslag till riksdagsbeslut som hela riksdagen kan ta ställning till. Varje utskott är en miniriksdag, vilket innebär att de större partierna får fler platser i utskottet än de mindre.

Tillbaka