Utrustning utöver standard

Ska det vara tillåtet för föraren att komplettera företagets bil med extrautrustning under pågående avtalstid, utan att bilansvarig ger skriftligt medgivande? Sådan extrautrustning har oftast inte något andrahandsvärde, ibland kan det påverka bilens övriga egenskaper och till och med sänka bilens värde. I policyn ska anges eventuella möjligheter för föraren att extrautrusta bilen, och hur mycket det kostar.

Tillbaka