Uppsägning av avtal

Möjlighet att säga upp avtalet om bilförmån bör finnas för båda parter, men uppsägningstiden för föraren bör vara så lång som 12 månader, för företaget ca 6 månader. Företaget kan medge kortare uppsägningstid för föraren, om avveckling eller omförhandling kan ske utan merkostnader för företaget. Särskilda regler bör gälla vid förändrade arbetsuppgifter eller ändrad befattning. Vid anställningens upphörande bör avtalet om bilförmån automatiskt upphöra. Regler för avveckling ska finnas.

Tillbaka